Info proiect

INFORMAŢII PROIECT

Structura de economie socială înfiinţată are ca domeniu de activitate furnizarea de servicii de PRINTSHOP.

SCOP

Alegerea acestui tip de servicii este motivată de problema diverşilor clienţi legată de mărimea tirajului, în sensul că atunci când doresc printarea într-un număr redus de exemplare, sunt respinşi de marile tipografii digitale sau off-set. Astfel, firma noastră le va putea acorda acest tip de servicii la o calitate similară tipografiilor.
Misiunea SES este satisfacerea aşteptărilor clienţilor şi partenerilor noştri: • Concentrarea pe relaţii de lungă durată cu parteneri care susţin menţinerea poziţiei SES pe piaţă;
• Asigurarea pe termen lung a creşterii profitului;
• Menţinerea unui mediu de înalt profesionalism, creşterea performanţelor şi atingerea obiectivelor SES.
Pe termen scurt, SES îşi propune să realizeze şi să consolideze relaţiile cu clienţii tradiţionali pentru realizarea produselor de tipografie, precum și atragerea de noi clienți. Se urmăreşte realizarea produselor la termenele consimţite prin contractele încheiate cu partenerii, cu încadrarea în costurile prevăzute şi încasarea contravalorii acestora, aceasta find o condiţie de bază în asigurarea sursei de finanţare a activităţii curente.
Pe termen mediu şi lung, se urmăreşte creşterea continuă a calităţii produselor executate şi a serviciilor prestate, achitarea la termen a datoriilor exigibile în paralel cu creşterea nivelului de competitivitate prin îmbunătăţirea performanţelor, creşterea prestigiului organizaţiei şi construirea unei imagini de excelenţă - prin seriozitate şi competenţă în activitatea desfăşurată; acestea fiind condiţii în vederea obţinerii de contracte avantajoase pentru SES.

AVANTAJE

Vom oferi astfel servicii de produse tipărite, în tiraje mici şi medii. Un avantaj al tiparului digital constă în posibilitatea de personalizare a lucrărilor. Spre deosebire de tiparul clasic, tiparul digital permite imprimare direct din baza de date, inclusiv în cazul aplicaţiilor de tip direct mail, business to business.
Tiparul digital a evoluat permanent de la apariţia în anii ’60 a primelor copiatoare analogice, până la utilajele de producţie din zilele noastre. Principiul de funcţionare a maşinilor de tipar digital constă în reproducerea unor informaţii digitale direct pe un mediu de tipărire, fără a necesita realizarea unor matriţe. Cele mai utilizate tehnolog
ii de tipar digital sunt laser şi inkjet. Tiparul digital este rentabil pentru tiraje mici şi medii, care necesită un termen foarte scurt de execuţie.
O tipografie digitală este un fel de imprimantă de mari dimensiuni și foarte performantă, conectată direct la computer. Practic, imaginea concepută pe computer poate fi printată pe loc, fără nici o întârziere, exact în numărul dorit de exemplare. Nu mai este nevoie de filme, de plăci de separaţie de culoare sau de potrivirea cantității de cerneală în presă. Ca aplicații vom avea: personalizarea de pliante, diplome, etichete, afişe, mape, felicitări, ecusoane etc.
Avantajele unei tipografii digitale în comparaţie cu o tipografie offset sunt:
• Se poate tipări cu date variabile preluate dintr-o bază de date;
• Doua coli consecutive pot avea conţinut total diferit (exemplu: cărţile, broşurile şi revistele nu necesită operaţia suplimentară de adunare);
• Viteză mare de execuţie; tipărirea lucrării poate începe în câteva minute de la primirea fişierelor;
• Se poate tipări un singur exemplar înainte de execuţia întregii lucrări;
• Comanda minimă poate fi de o singură bucată;
• Costul foarte avantajos pentru tiraje mici;
• Tipărirea se poate comanda şi executa on-line.
• Alegerea metodei potrivite se face în funcţie de proiectul de tipar şi de caracteristicile acestuia.

BENEFICIARI

În cadrul activităţii de printshop SES va realiza următoarele tipuri de produse: afişe, pliante publicitare, mape, produse papetarie, tipizate, calendare, etichete (policromie, laminare faţă verso), cărți de colorat, copii color şi alb negru. SES-ul își va desfășura activitatea în zona rurală, unde acest tip de servicii este practic inexistent, iar concurenţa din zona urbană nu poate acoperi toate nevoile clienţilor.